Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Skal du aflevere dine egne børn i vuggestue, dagpleje eller børnehave på vej til dit uddannelsessted, kan du muligvis få kilometerpenge

Betingelsen skal være opfyldt hovedparten af ugens dage.

At du skal tidligt hjemmefra er ikke en begrundelse. Afleveringstiden på afleveringsstedet/i institutionen tæller ikke med.

Du skal dokumentere, at du opfylder betingelserne for kilometerpenge. Vedlæg:

  • Udskrift fra rejseplanen.dk med rejsetiden for strækningen fra bopæl til afleveringssted/institution, og fra afleveringssted/institution til uddannelsessted
  • Dokumentation for, at du er forælder til førskolebarnet
  • Dokumentation for adresse på barnets institution og åbningstider

Du kan få tildelt kilometerpenge for den afstand, der er mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Varsel om praksisændring per 1. juli 2019

Fra 1. juli 2019 vil vi ikke længere regne den rejsetid, du bruger i forbindelse med, at du afleverer dine førskolebørn, med, når vi afgør, om du kan få kilometerpenge.