Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Satsen for kilometerpenge er beregnet ud fra den normale transportvej ved bilkørsel

Satsen for 2019

  • Kilometerpenge: 19,15 kr. om måneden pr. km på din daglige rejsestrækning


Du kan ikke få kilometerpenge til de første 24 kilometer af din rejse mellem bopæl og uddannelsessted - og maksimalt til rejser på 300 km.

Regneeksempel 2019

Du har 35 kilometer hver vej til og fra dit uddannelsessted: 2*35 km = 70 km

Fratrukket de 24 kilometer, du ikke kan få kilometerpenge til: 70 km - 24 km = 46 km

Strækningen ganges pr. måned med satset: 46 * 19,15 = 880,90 kr. pr. måned.

Udbetaling

Kilometerpengene bliver udbetalt til din NemKonto hver måned. Kilometerpenge er bagudbetalt (modsat SU, der er forudbetalt).

Du kan tidligst få kilometerpenge fra den dag, du afleverer ansøgningsskemaet på dit uddannelsessted. Hvis din sag er færdigbehandlet senest den 12. i en måned, vil dine kilometerpenge blive udbetalt ved udgangen af den måned.

Du skal betale B-skat af kilometerpenge

Kilometerpengene er skattepligtig B-indkomst. Husk derfor at ændre din forskudsopgørelse på www.tastselv.skat.dk, hvis du får kilometerpenge. Ændrer du ikke din forskudsopgørelse, vil du blive opkrævet restskat af Skattestyrelsen.

Kilometerpenge er ikke egenindkomst

Dine kilometerpenge tæller ikke med i din egenindkomst, og de har ikke indflydelse på din SU.