Print Læs højt
Søg Menu
Luk

I helt særlige tilfælde kan du få udbetalt din rabat kontant

Du har selv ansvar for at søge om godkendelse til Ungdomskort og bestille det hos dit trafikselskab i tide. I tide betyder, at du skal have søgt og bestilt Ungdomskort mindst 14 dage før, du skal bruge det.

Har du været nødt til at købe et periodekort til fuld pris eller bruge rejser på dit personlige Rejsekort, kan du i særlige tilfælde få kontantrabat i stedet for den rabat, som Ungdomskortet ellers giver dig. Du kan dog kun få kontantrabat, hvis du har søgt i tide, men ansøgningen ikke kunne gennemføres på grund af helt ekstraordinære forhold.

Det er styrelsen der afgør, om du kan få kontantrabat, men dit uddannelsessted kan vejlede dig om muligheden for at søge kontantrabat.

Betingelser for kontantrabat

Du kan søge om kontantrabat, hvis:

  • du har søgt om Ungdomskort i tide (mindst 14 dage før), men ansøgningen kunne ikke gennemføres på grund af helt ekstraordinære forhold og
  • du har været nødt til at købe et periodekort til fuld pris eller bruge rejser på dit personlige Rejsekort

Periodekortet eller rejserne på dit personlige rejsekort skal gælde strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted, og gælde en periode, hvor du har ret til Ungdomskort. Periodekortet eller det personlige rejsekort skal være udstedt hos et dansk trafikselskab.

Sådan søger du kontantrabat

Hvis du opfylder betingelserne for at få kontantrabat, skal du printe og udfylde Ansøgning om kontant udbetaling. Aflever skemaet på dit uddannelsessted.

Læser du i Sverige eller Tyskland, skal du i stedet bruge skemaet Ansøgning om kontantrabat, når du studerer i udlandet og bor i Danmark. Du skal sende skemaet til Styrelsen for Institutioner og Uddannelsestøtte, Bredgade 43, 1260 København K., Att. Udlandsenheden.

Krav til din ansøgning

Beskriv i din ansøgning, hvorfor du mener, at du opfylder betingelserne for at få kontantrabat og ikke kunne købe et Ungdomskort i tide.

Vedlæg det originale værdiindlæg (siden hvor tidsperioden står) fra dit periodekort sammen med en kopi af stamkortet (siden med dit foto), som er købt uden rabat. Har du anvendt dit personlige rejsekort, skal du vedlægge kopi af log for dit personlige rejsekort for perioden.

Mener du, at en systemfejl er årsag til, at du ikke kunne søge i tide, skal du beskrive systemfejlen og om muligt vedlægge dokumentation - for eksempel kopi eller screendump af fejlmeddelelser, skærmbilleder med videre. Styrelsen vil herefter behandle din ansøgning. Vi sender dig et svar med Digital Post via borger.dk/i e-Boks.

Udbetaling

Giver vi dig ret til kontantrabat, sætter vi beløbet ind på din NemKonto. Vi udbetaler først din kontantrabat, når dit periodekort er udløbet. Har du ikke en NemKonto, skal du oprette en - spørg i din bank eller se www.nemkonto.dk.

Du får kun udbetalt det beløb, der overstiger din egenbetaling.

Eksempler på, hvornår du ikke kan få kontantrabat

Du kan ikke få kontantrabat, hvis:

  • du ikke har søgt godkendelse i tide (14 dage før)
  • du har købt billet eller klippekort
  • du ikke har kunnet søge, fordi skolen ikke har indskrevet dig
  • du er blevet optaget sent på uddannelse for eksempel lige før studiestart
  • du er kommet til at købe et kort til 16-19 årige udenfor uddannelse i stedet for et kort til elever og studerende under uddannelse