Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Kører du til og fra dit uddannelsessted i bil, kan du søge om kilometerpenge, hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted

Kilometerpenge dækker en del af dine faktiske udgifter til transporten i bil. Du kan få kilometerpenge for den del af din rejse, der overstiger 24 km mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Du kan ikke få kilometerpenge til rejser, der overstiger 300 kilometer. Det betyder, at du maksimalt kan få kilometerpenge for den del af rejsestrækningen mellem bopæl og uddannelsessted og retur, der ligger mellem 24 og 300 kilometer.

Du skal betale skat af kilometerpengene.

Betingelser for at få kilometerpenge

For at få kilometerpenge skal du opfylde betingelserne for Ungdomskort til videregående uddannelser og køre mindst 24 km (12 kilometer hver vej pr. fremmødedag).

Du kan maksimalt få kilometerpenge til rejser på op til 300 kilometer per fremmødedag. Fjernundervisning giver ikke ret til kilometerpenge.

Du skal opfylde mindst én af de særlige betingelser for kilometerpenge:

  • Der er en del af strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted (på mindst 24 kilometer), hvor du ikke kan køre med bus, tog eller metro.
  • Din samlede ventetid på bus, tog eller metro er på mindst to timer per undervisningsdag (ventetiden er den tid du venter på uddannelsesstedet og ved skift mellem transportmidler).
  • Din brug af bus, tog eller metro forlænger din samlede rejsetid per undervisningsdag med mere end to timer i forhold til bilkørsel.
  • Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er godkendt til støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service.

Du skal aflevere egne børn under skolealderen

Hvis du har børn under skolealderen, og du skal aflevere dem i børnehave eller lignende som led i din daglige transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted, kan du få kilometerpenge, hvis afleveringen gør, at du opfylder betingelserne for kilometerpenge. Rejsetiden kan i så fald udregnes fra hjem til afleveringssted (institution) plus rejsetiden fra afleveringssted til uddannelsessted. Tidsforbruget i institutionen tæller ikke med. Du kan dog aldrig få tildelt kilometerpenge for mere end den afstand, der er mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Du kan henvende dig på dit uddannelsessted, der kan oplyse dig om, om du kan få kilometerpenge på baggrund af aflevering af dine børn.

Søg igen, hvis din rejsestrækning ændres

Ændrer din rejsestrækning sig - hvis du flytter, dit uddannelsessted skifter adresse, eller du skal undervises på en anden adresse -  så bortfalder dine kilometerpenge, og du skal søge igen. Du har pligt til at meddele, hvis der sker ændringer i din rejsestrækning. Du skal give besked til det uddannelsessted, der har godkendt din ansøgning om kilometerpenge.

Sådan søger du kilometerpenge

Du skal udfylde skemaet Ansøgning om kilometerpenge og aflevere det på dit uddannelsessted. Du kan tidligst få kilometerpenge fra den dag, hvor du afleverer ansøgningsskemaet på dit uddannelsessted. Når din ansøgning er færdigbehandlet, får du et brev som Digital Post via borger.dk/i e-Boks.

Sats for kilometerpenge.