Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du kan søge om kilometerpenge, hvis du har særlig lang transport eller transporttid, eller hvis der ikke er offentlig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted

Kilometerpenge er en støtte til transport i andet end offentlige transportmidler. Kilometerpenge dækker en del af udgifterne til transporten mellem din bopæl og dit uddannelsessted.

Det kan du få kilometerpenge til

Du kan få kilometerpenge til den del af din rejse, der overstiger 24 km mellem din bopæl og dit uddannelsessted tur/retur. Du kan ikke få kilometerpenge til den del af rejsen, der overstiger 300 kilometer. Det betyder, at du maksimalt kan få kilometerpenge for den del af rejsestrækningen mellem bopæl og uddannelsessted og retur, der ligger mellem 24 og 300 kilometer.

Fjernundervisning giver ikke ret kilometerpenge. Med fjernundervisning forstås typisk også net-uddannelse/e-læring. Med fjernundervisning forstås undervisning, hvor mindre end 50 procent af undervisningen er tilrettelagt som tilstedeværelsesundervisning.

Se regneeksempel og læs mere om udbetaling og skat af kilometerpenge her.

Betingelser for at få kilometerpenge

For at få kilometerpenge skal du opfylde betingelserne for Ungdomskort til videregående uddannelser. Derudover skal du opfylde mindst én af de særlige betingelser for at få kilometerpenge:

  • Strækning: Der er en del af strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted (på over 24 km, altså over 12 km hver vej), hvor der ikke kører bus, tog eller metro. Det betyder typisk, at der fra din bopæl til første mulige offentlige transportmiddel, skal være over 12 km.
  • Ventetid: Din samlede ventetid på bus, tog eller metro er på mindst to timer per undervisningsdag.
  • Rejsetid: Din brug af bus, tog eller metro forlænger din samlede rejsetid fra bopæl til uddannelsessted pr. dag med mere end to timer i forhold til bilkørsel.
  • § 114: Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er godkendt til støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service.

Betingelsen skal være opfyldt hovedparten af ugens dage, da kilometerpenge gives til den daglige befordring. Det vil for eksempel sige, at har du undervisning fem dage om ugen, skal betingelserne være opfyldt tre dage om ugen. Har du kun undervisning tre dage om ugen, skal betingelserne være opfyldt to dage om ugen.

Sådan søger du kilometerpenge

Du skal udfylde skemaet Ansøgning om kilometerpenge og aflevere det på dit uddannelsessted sammen med dokumentation for, at du opfylder mindst en af betingelserne for kilometerpenge. Du kan tidligst få kilometerpenge fra den dag, hvor du afleverer ansøgningsskemaet på dit uddannelsessted. Du kan ikke få kilometerpenge med tilbagevirkende kraft. Når din ansøgning er færdigbehandlet, får du et brev som Digital Post via borger.dk/i e-Boks.

Dokumentation

Dokumentationen skal bestå af udskrifter af:

  • rejsetider med offentlig transport fra rejseplanen.dk
  • rutebeskrivelse i bil med tid og afstand fra eventuelt krak.dk eller googlemaps

Dokumentationen skal være fra din bopæls-adresse til uddannelsessted-adresse og ad den vej, man naturligt ville vælge. Tidspunktet for rejseplanen skal være korrekt i forhold til undervisningens tilrettelæggelse.

Søg igen, hvis dine oplysninger ændres

Ændrer din rejsestrækning sig - hvis du flytter, dit uddannelsessted skifter adresse, eller du skal undervises på en anden adresse - bortfalder dine kilometerpenge, og du skal søge igen. Du har pligt til at meddele, hvis der sker ændringer i din rejsestrækning. Du skal give besked til det uddannelsessted, der har godkendt din ansøgning om kilometerpenge.

Du skal også søge igen, hvis din uddannelse forlænges eller afbrydes.

Satser for kilometerpenge