Ungdomskort til ungdomsuddannelser

Er du elev på en ungdomsuddannelse, der er godkendt til Ungdomskort, kan du købe dit kort hos trafikselskaberne, når du er godkendt

For at få Ungdomskort til ungdomsuddannelser, skal du opfylde betingelserne.

Betingelser - ungdomsuddannelser

Du kan få Ungdomskort til en ungdomsuddannelse, hvis: 

  • din ungdomsuddannelse giver dig ret til SU eller er på listen over godkendte uddannelser
  • du ikke modtager tilskud til transport efter andre ordninger 
  • du er indskrevet på en uddannelse, der er godkendt til SU
  • din uddannelse er tilrettelagt som heltidsundervisning
  • du ikke er i lønnet praktik eller i aktivering på en produktionsskole

Deltager du i HF- eller STX-enkeltfagsundervisning, almen voksen uddannelse eller forberedende voksenundervisning (FVU), skal undervisningen være tilrettelagt som heltidsundervisning på mindst 23 timer ugentligt over en sammenhængende periode af mindst tre måneders varighed.

Er du i tvivl, om du kan få Ungdomskort til ungdomsuddannelser, skal du spørge på din skole.