Print Læs højt
Søg Menu
Luk
18. maj 2016

Folketinget har den 17. maj vedtaget en lovændring der betyder, at egenbetalingen for et Ungdomskort i nogle tilfælde stiger fra den 1. juli 2016. 

Regelændringen er målrettet mod studerende på videregående uddannelser med meget lange rejsestrækninger.

Studerende bosat i yderområder samt studerende med uddannelsesstart før 1. juli 2016 bliver ikke omfattet af regelændringen.

Når du køber et Ungdomskort, får du rabat i forhold til normalprisen på et 30 dages periodekort, så din pris altid bliver 615 kr.
Fra den 1. juli 2016 bliver rabatten nedsat for Ungdomskort, hvor normalprisen for et periodekort til samme strækning er over 2.100 kr. Studerende, der starter på en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere skal betale egenbetalingen på 615 kr. pr. måned og derudover 50 pct. af den del af den normale kortpris, der ligger over 2.100 kr. pr. måned.

Din pris på et Ungdomskort stiger ikke, hvis du:

  • er startet på din videregående uddannelse før 1. juli 2016 og fortsat læser på denne uddannelse
  • går på en ungdomsuddannelse
  • er 16-19 år og uden for uddannelse 
  • bor i en af disse kommuner

Din pris på et Ungdomskort stiger, hvis:

  • du starter på eller skifter til en ny videregående uddannelse den 1. juli 2016 eller senere, og
  • den normale pris på et periodekort for strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted er over 2.100 kr.

Kandidatdelen er en ny uddannelse 

Kandidatdelen, den selvstændige overbygning på en bacheloruddannelse, betragtes som en ny uddannelse. Du skal derfor godkendes til Ungdomskort igen og dermed betale de nye takster.

Eksempler på rejsestrækninger, hvor Ungdomskortet bliver dyrere

Du har bopæl iDu studerer iNormalpris for et periodekortPris for et Ungdomskort pr. 1. juli 2016
København Odense 4.350 kr. 1.740 kr.
København Århus 5.010 kr. 2.070 kr.
København Esbjerg 5.010 kr. 2.070 kr.
Aalborg Århus 2.750 kr. 940 kr.
Esbjerg Odense 3.080 kr. 1.105 kr.
Odense Roskilde 3.600 kr. 1.365 kr.

Sådan regner du prisen på dit Ungdomskort ud efter 1. juli 2016

Du skal trække 2.100 kr. fra normalprisen på et periodekort. Herefter skal du dividere med 2 og lægge 615 kr. til, så har du prisen for et Ungdomskort.

Eksempel: Normalprisen for et periodekort er 4.350 kr. Prisen for et Ungdomskort er (4.350 kr. - 2.100 kr.)/2 + 615 kr. = 1.740 kr.

Tjek rejseplanen.dk eller Rejseplanen App for at finde normalprisen på et periodekort til din rejsestrækning. Du skal indtaste din fra- og til-station. Du finder herefter normalprisen på fanebladet "Prisinfo og køb billet" under "Pendlerkort".