Print Læs højt
Søg Menu
Luk
24. november 2016

Den 15. januar 2017 gennemføres den såkaldte ”Takst Sjælland”-takstreform, hvor prisen på en række produkter justeres og ensrettes på Sjælland. Ungdomskortet vil ikke blive berørt af reformen.

Bor du på Sjælland, skal du dog være opmærksom på, at kort udstedt efter 15. januar 2017 ikke vil have påtrykt ”Gyldig i alle zoner”, som det har i dag. I stedet vil dit Ungdomskort have påtrykt enten ”Gyldig i zone 1-99”, ”Gyldig i zone 101-199” eller ”Gyldig i zone 201-299”, hvor zonegrupperne dækker over henholdsvis Hovedstadsområdet, Vestsjælland og Sydsjælland (inklusiv Lolland, Falster og Møn). Så ændringen i teksten på kortet ændrer ikke på gyldigheden – den er helt den samme.

Ungdomskortet vil fortsat give dig følgende fordele:

  • Du kan rejse ubegrænset i hele det takstområde eller den zonegruppe, du bor i.
  • Du kan rejse i andre takstområder eller zonegrupper til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er cirka halv pris af en voksenbillet.
  • Rejs på tværs af takstområder eller zonegrupper med bus til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er cirka halv pris af en voksenbillet.
  • Du kan rejse på tværs af takstområder med DSB og/eller Arriva og rejse på en Ungdomsbillet eller et Rejsekort med kundetypen Ung. Du kan derudover rejse på Sjælland, ud af den zonegruppe dit Ungdomskort gælder til, til halv pris, hvis du køber en børnebillet.
  • Du kan få rabat på rejser på tværs af landet med fjernbusserne.

Rejser du på et Ungdomskort, der er udstedt før 15. januar 2017, som stadig har påtrykt "Gyldig i alle zoner", kan dette bruges med samme gyldighed som før indførelsen af Takst Sjælland-takstreformen.