Print Læs højt
Søg Menu
Luk
21. marts 2018

Takstområderne i Jylland og på Fyn blev ændret i forbindelse med den takstreform, som trådte i kraft den 18. marts 2018. Det ændrer som udgangspunkt ikke ved Ungdomskortets gyldighed. Dog lægges områderne Midttrafik Syd og Midttrafik Øst sammen til ét samlet fritidsområde, som brugere med bopæl her nu får ret til.

Rejser du udenfor det takstområde, som du bor i, gælder Ungdomskortet kun til de zoner, der står på kortet – du har ikke længere "omstigningsret" i zoner omkring din destinationszone (den zone, dit uddannelsessted ligger i). Kun Øst-Vest-rejser (over Storebælt) vil fortsat kunne benytte de tidligere omstigningsområder. Spørg dit trafikselskab, hvis du er i tvivl.