Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Når du er godkendt til kilometerpenge, skal du oplyse om rejsedage hver måned, for at få kilometerpenge udbetalt

For at få kilometerpenge udbetalt, skal du søge om udbetaling ved at taste dine rejsedage i selvbetjeningen. Vi forventer, at åbne selvbetjeningen for oplysning om rejsedage den 1. september 2019. Herefter kan du søge om udbetaling hver måned.

Du kan oplyse rejsedage og søge udbetaling for måneden løbende eller for hele måneden ved månedens slutning. Du kan højest oplyse 5 rejsedage ugentligt.
Søger du om udbetaling af dine rejsedage inden den 5. i måneden efter, udbetales dine kilometerpenge til din NemKonto hverdagen efter.

Hvilke rejsedage kan du oplyse

Du kan oplyse rejedage i selvbetjeningen for returrejser mellem din bopæl og dit uddannelsessted til uddannelsesaktiviteter som:

  • Undervisning, kurser, forelæsninger og eksamen
  • Vejledning, møder i studiegrupper m.v.
  • Aktiviteter i bibliotek/læsesal/laboratorie/klinik mv.
  • Aktiviteter som led i ulønnet praktik og projektorienteret forløb

Tidsfrist for ansøgning om udbetaling

Sidste frist for at søge om udbetaling af kilometerpenge er den 5. i den måned, der ligger 2 måneder efter den, hvor du har haft rejsedagene. Har du haft rejsedage i marts, er sidste frist for at søge om udbetaling for disse dage 5. maj.
Søger du ikke om udbetaling af kilometerpenge inden for fristen, bortfalder din ret til kilometerpenge for måneden.

Regneeksempel 2019

Du får udbetalt kilometerpenge med en dagssats, ud fra de rejsedage du oplyser. Hvis du eksempelvis oplyser 14 dage og bor 45 kilometer fra dit uddannelsessted ser det sådan ud:

Du har 45 kilometer hver vej til og fra dit uddannelsessted: 2*45 km = 90 km

Fratrukket de 24 kilometer, du ikke kan få kilometerpenge til: 90 km - 24 km = 66 km

Strækningen ganges med satsen: 66 * 1,06 = 69,96 kr. pr. rejsedag.

Beløbet pr. rejsedag ganges med antal rejsedage: 69,96 kr. * 14 = 979,14 kr.

Du skal betale B-skat af kilometerpenge

Kilometerpengene er skattepligtig B-indkomst. Husk derfor at ændre din forskudsopgørelse på www.tastselv.skat.dk, hvis du får kilometerpenge. Ændrer du ikke din forskudsopgørelse, vil du blive opkrævet restskat af Skattestyrelsen.

Kilometerpenge er ikke egenindkomst

Dine kilometerpenge tæller ikke med i din egenindkomst, og de har ikke indflydelse på din SU.