Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs. hvordan du søger dispensation for reglen om højst 3½ time hver vej

Får du afslag på din ansøgning om Ungdomskort eller kilometerpenge, fordi din daglige transport overstiger 3½ time hver vej, kan du søge dispensation, hvis du kan dokumentere din daglig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted, selvom din rejsetid er højere end 3½ time hver vej.

Ansøgning og dokumentation

Du skal henvende dig på dit uddannelsessted med denne ansøgning om dispensation og dokumentation for uddannelsesaktivitet og for, at du reelt rejser dagligt mere end 3½ time hver vej. Dit uddannelsessted sender ansøgningen om dispensation til os med en indstilling om, om du kan få dispensation.

Vedlæg dokumentation for:

  • din uddannelsesaktivitet (det vil sige undervisningsforløb, kursusplaner, praktikaftale eller lignende)
  • at du reelt rejser dagligt over 3½ time hver vej. Dokumentationen kan være kopi af personlig rejsehjemmel/billet, log for rejser på rejsekort med videre, kopi af udgifter til benzin fra egen konto, log for brobizz eller anden rejsehjemmel for eventuel færgeoverfart eller broafgift, dokumentation for at du har bil til rådighed eller har samkørsel med videre

Du kan ikke søge dispensation, før du faktisk har haft daglig transport i en periode over flere uger, da du skal dokumentere din daglige rejse.

Særligt for korte klinikforløb, der indgår i længerevarende uddannelse

Ved korterevarende forløb på kliniske undervisningssteder (klinikforløb), der indgår i af en længerevarende uddannelse, er det undtagelsesvist ikke nødvendigt at vedlægge dokumentation for faktisk gennemførte rejser. Ved disse særlige forløb lægger vi vægt på dokumentation af uddannelsesaktivitet i form af aftale om klinikforløb eller ulønnet praktik i en korterevarende periode.

Ansøgningsfrist

Der gælder samme ansøgningsfrister for dispensation, som for transportrabat i øvrigt.