Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Hvis du bor i Danmark og studerer i Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland, har du mulighed for at få Ungdomskort, der giver dig rabat på den daglige transport til dit uddannelsessted

Videregående uddannelser

For at få Ungdomskort til en videregående uddannelse i Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland, skal du opfylde de generelle betingelser for Ungdomskort, og din uddannelse i udlandet skal være godkendt til SU af udlandsenheden i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsestøtte.

Uddannelser, der er godkendt til SU, er på Fast Track-listen på su.dk.

Er din uddannelse ikke på Fast Track, skal du søge om at få den optaget på Fast Track. Du kan derefter søge Ungdomskort.

Selv om du ikke vil have/kan få SU til din uddannelse i udlandet, skal du sende en ansøgning om optagelse på Fast Track-listen til os via minSU.

Se hvordan du får en uddannelse godkendt på su.dk.

Ungdomsuddannelser

For at få Ungdomskort til en ungdomsuddannelse i Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland, skal du opfylde de generelle betingelser for Ungdomskort, og din uddannelse i udlandet skal være godkendt til SU af udlandsenheden i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsestøtte.

Uddannelser, der er godkendt til SU, er på Fast Track-listen på su.dk. Er din uddannelse ikke på Fast Track, skal du søge om at få den optaget på Fast Track. Du kan derefter søge Ungdomskort.

Hvis du ikke vil have/kan få SU til din uddannelse i udlandet (for eksempel fordi du ikke er fyldt 18 år), skal du også sende en ansøgning om optagelse på Fast Track til os.

Læs mere om betingelserne for at få en gymnasieuddannelse godkendt til SU på su.dk.

Midlertidig rabat

Hvis vi ikke kan nå at behandle din ansøgning om at få uddannelsen godkendt til SU, kan du søge om at få refunderet dine udgifter til et periodekort, hvis du har købt et periodekort  til din daglige transport til fuld pris, og hvis du har søgt rettidigt om Ungdomskort hos os. Rettidigt vil sige, at du skal have søgt om Ungdomskort mindst 14 dage, før du skal bruge det (på grund af ekspeditionstid). Kan vi godkende din uddannelse, refunderer vi din udgift (det, der overstiger din egenbetaling). Du kan i så fald søge kontantrabat.

Sådan søger du Ungdomskort til Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland

Når du i trin 1 søger om at blive godkendt til Ungdomskort til Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland, skal du samtidig:

  • søge om SU, hvis du ønsker SU, eller
  • sende dokumentation for, at du er optaget på en SU godkendt uddannelse.

Vi kan ikke godkende dig til Ungdomskort uden disse informationer, og du vil få et afslag, hvis vi ikke har modtaget dem.

Du kan sende din dokumentation til os som Digital Post via Borger.dk/fra e-Boks.

Se på su.dk, hvilke krav, der er til dokumentationen

Læs på su.dk, hvordan du søger SU til en uddannelse i udlandet

Du bor uden for hovedstadsområdet og læser i Øresundsregionen i Sverige

Hvis du bor uden for hovedstadsområdet og læser i Sverige, er det ikke muligt at udstede et Ungdomskort til dig. Du skal søge om at blive godkendt til Ungdomskort og derefter søge kontantrabat.