Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Hvis du flytter eller skifter skole, skal du meddele det til os

Er du allerede godkendt til Ungdomskort, og flytter du bopæl eller skole, skal du meddele det til os og dit trafikselskab.

Du flytter - sådan gør du

Meld altid flytning til folkeregisteret. Vi henter automatisk din adresse fra CPR. Hvis du har brug for et nyt Ungdomskort i ugerne omkring din flytning, er det vigtigt, at du registrerer din kommende adresse i godkendelsessystemet. Log ind fra forsiden - trin 1 og klik på knappen "Meld flytning".

Du flytter til eller fra udlandet

Flytter du fra en adresse i udlandet til en i Danmark, skal du søge om et Ungdomskort på ny.

Du flytter til udlandet eller skifter bopæl i udlandet

Flytter du fra Danmark til en adresse i udlandet, eller skifter du bopæl i udlandet, skal du registrere din kommende adresse i godkendelsessystemet. Log ind fra forsiden - trin 1. Her kan du taste din udenlandske adresse. Bemærk, at dit danske uddannelsessted skal godkende din udenlandske adresse, før du kan købe Ungdomskort i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort.

Du skifter skole/uddannelse - sådan gør du

Dit Ungdomskort gælder til rejsen mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Skifter du uddannelsessted, skal du søge igen. Hvis du bliver på samme uddannelsesretning, men skifter uddannelsessted (for eksempel skifter mellem to gymnasier), får vi oplysningerne direkte fra dit uddannelsessted, og du kan købe et Ungdomskort til dit nye uddannelsessted.

Skolehjem

Flytter du på skolehjem, skal du melde flytning til skolehjemmets adresse via "Jeg flytter". Du har ikke ret til et Ungdomskort til transport mellem skolehjemmet og dine forældres adresse.

Meddeler du os i god tid, at du skifter uddannelsessted, kan du få et Ungdomskort med gyldighed fra den dag du skifter.

Log ind fra forsiden - trin 1 og vælg menupunktet "Tilføj eller ændre uddannelsessted".

Læs om tidsfrister for Ungdomskort