Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Er du elev på en ungdomsuddannelse, kan du få Ungdomskort, hvis du opfylder betingelserne

Du kan få Ungdomskort, hvis du opfylder betingelserne for Ungdomskort til ungdomsuddannelser og går på en uddannelse, der giver dig ret til SU:

 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne
 • Almen voksenuddannelse (avu)
 • Enkeltfagsundervisning på hf- og studentereksamensniveau
 • Erhvervsuddannelsernes grundforløb og skolebaseret hovedforløb til Byggemontagetekniker, Web-integrator og Sundhedsservicesekretær
 • Fodterapeutuddannelsen
 • Forberedelseskursus for indvandrere og flygtninge til lærer-, pædagog- og socialpædagoguddannelsen
 • Forberedende voksenundervisning (fvu)
 • Gymnasial supplering (gs). Du kan kun få Ungdomskort i den periode, du er indskrevet, det vil sige den periode, der er godkendt til SU
 • Højere forberedelseseksamen (hf)
 • Højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
 • International Baccalaureate
 • Skibsassistent
 • Skipperskoleuddannelser (kyst- og fiskeskipper af 3. grad)
 • Social- og sundhedsuddannelsernes grundforløb
 • Studentereksamen (stx)
 • Studenterkursus
 • SU-berettigende dele af grunduddannelsen til landmand
 • Vildtforvalter, Vildtforvaltningens Skole, Kalø

Hvis du deltager i:

 • Ordblindeundervisning for voksne
 • Produktionsskoleforløb (kun hvis du ikke er i aktivering)
 • Erhvervsgrunduddannelsen, egu (skoleundervisning herunder værkstedsskole med skoleydelse)
 • Den Kombinerede Ungdomsuddannelse

er der ikke krav om, at uddannelsen skal give ret til SU, for at du kan få et Ungdomskort.

Se betingelserne for at få Ungdomskort til ungdomsuddannelser

Spørg på dit uddannelsessted, hvis du er i tvivl om, om du kan få Ungdomskort.