Priser

Der er forskellige priser (egenbetaling) for et Ungdomskort

Priser 2016

Du er Pris Eksempel - måned med 30 dage
16-19 år - uden for uddannelse
(Se nedenfor, hvis du er elev på en ungdomsuddannelse)
20,50 kr. pr. gyldighedsdag 615,00 kr.
(30 x 20,50)
Elev på en ungdomsuddannelse 11,77 kr. pr. gyldighedsdag 353,10 kr.
(30 x 11,77)
Studerende på en videregående uddannelse 20,50 kr. pr. gyldighedsdag 615,00 kr.
(30 x 20,50)

 

Vær opmærksom på, at Ungdomskort udstedes for en periode på mindst 30 dage. Du kan altså ikke få et Ungdomskort med kortere gyldighed.

Kilometersats 2016: 18,04 kr. pr. påbegyndt km pr. måned.

Fordele med Ungdomskort:

  • Du kan rejse ubegrænset mellem din bopæl og dit uddannelsessted.
  • Du kan rejse ubegrænset i hele dit eget takstområde - det vil sige hele den farve, du bor indenfor (se billedet nedenfor).
  • Du kan rejse i andre takstområder til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er cirka halv pris af en voksenbillet.
  • Rejs på tværs af takstområder med bus til børnetakst, der hos de fleste trafikselskaber er cirka halv pris af en voksenbillet.
  • Du kan rejse på tværs af takstområder med tog og få rabat på togbilletter i hele landet (hos DSB og Arriva).
  • Du kan få rabat på rejser på tværs af landet med fjernbusserne.
  •  

Takstområder i Danmark

Kort der viser trafikselskabernes takstomraader. Har du spørgsmål om takstområder, kontakt dit trafikselskab.

Kontakt dit trafikselskab, hvis du har spørgsmål til takstområder