Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Ifølge databeskyttelsesforordningen er Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte forpligtet til at oplyse dig om, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, og hvilke rettigheder du har

De personoplysninger, vi indsamler om dig, opbevarer og håndterer vi trygt og sikkert i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen.

Personoplysninger

Personoplysninger er al information, som direkte eller indirekte (det vil sige sammen med andre oplysninger) kan kobles til dig, for eksempel navn, billede, cpr-nummer og uddannelsesoplysninger.

Når vi behandler en ansøgning fra dig, kan vi både have behov for at behandle almindelige, følsomme og øvrige personoplysninger om dig for at varetage dine interesser. Hvis vi ikke modtager de nødvendige oplysninger, vil vi ikke være i stand til at foretage sagsbehandling, tildele dig ydelser eller forvalte dine retskrav.

Læs om behandling af personoplysninger i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte på ufm.dk