Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Her kan du finde svar på spørgsmål om Ungdomskort

Hvad er et Ungdomskort?

Ungdomskort giver rabat på offentlig transport til visse studerende og alle 16-19 årige. Ordningen om Ungdomskort trådte i kraft den 1. august 2013 og afløser de tidligere ordninger "HyperCard" til elever på ungdomsuddannelser og "Uddannelseskort" til studerende på videregående uddannelser.

Læs om Ungdomskort

Hvordan søger jeg Ungdomskort?

Du søger Ungdomskort ved først at bliver godkendt til ordningen (her på ungdomskort.dk - forsiden trin 1) og derefter at bestille og betale dit Ungdomskort i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort (forsiden - trin 2). 16-19 årige kan dog gå direkte til bestilling.

Læs Sådan søger du Ungdomskort

Jeg har ikke fået mit Ungdomskort - hvad skal jeg gøre?

Har du ikke modtaget dit Ungdomskort, skal du kontakte dit trafikselskab. Du vil normalt modtage dit Ungdomskort inden for to uger, efter at du har bestilt det i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort.

Se hvilket trafikselskab du skal kontakte

Jeg vil ikke længere have Ungdomskort - hvad skal jeg gøre?

Hvis du ikke ønsker dit aktuelle Ungdomskort, kan du spørge dit trafikselskab om betingelserne for refusion af den ubrugte periode.

Hvis du vil stoppe fremtidige Ungdomskort, skal du:

  • hvis du allerede er oprettet i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort, skal du logge ind i Mit ungdomskort og gøre det her. Log ind fra forsiden - trin 2.
  • hvis du ikke er oprettet i mit Ungdomskort, skal du logge ind her

Vil du ikke have Ungdomskort, fordi du stopper din uddannelse, skal du altid huske at give besked til dit uddannelsessted.

Kan jeg få et Ungdomskort, hvis jeg læser i Sverige eller Tyskland?

Du kan få Ungdomskort, hvid du læser i Øresundsregionen eller Flensborgzonen og krydser den danske grænse i din daglige transport til og fra dit uddannelsessted.
Du bor i Danmark - studerer i Sverige eller Tyskland

Hvordan melder jeg flytning?

Vi får din adresse fra CPR., men det er vigtigt, at du meddeler os din nye adresse, særligt hvis du flytter i en af de dage, hvor dit trafikselskab udsteder et Ungdomskort til dig. I godkendelsessystemet kan du registrere din nye adresse og flyttedato. Log ind fra forsiden - trin 1.

Du flytter eller skifter uddannelsessted

Jeg skifter skole, hvad skal jeg gøre?

Når du skifter skole/uddannelsessted, skal du godkendes til Ungdomskort til din nye strækning. Log ind fra forsiden - trin 1.

Du flytter eller skifter uddannelsessted

Kan jeg få Ungdomskort, når jeg tager Gymnasial supplering (GS)?

Ja, men du kan kun få Ungdomskort i den periode, du er indskrevet, det vil sige den periode, der er godkendt til SU. Vær opmærksom på, at hvis du bliver sent indskrevet på et kortvarigt kursus, kan det være svært at nå at få et Uungdomskort, fordi der er ca. 14 dages leveringstid, og fordi kortet ikke kan være på mindre end 30 dage. Hvis du for eksempel er indskrevet fra den 1. august til den 31. august, skal du søge senest den 16. juli, for at nå at modtage et kort til perioden. At du eksempelvis først den 24. juli er bekendt med, at du skal begynde på uddannelsen, giver dig ikke ret til et kort med rabat.

Søg derfor i god tid og få eventuelt vejledning på dit uddannelsessted.

Kan jeg få Ungdomskort til, når jeg går i 10. klasse?

Nej, du kan ikke få Ungdomskort til 10. klasse, som er en del af grundskolen. Er du 16-19 år, er du dog berettiget til Ungdomskort i kraft af din alder.

Gælder mit Ungdomskort i weekenden?

Ja, dit Ungdomskort gælder alle dage i gyldighedsperioden inden for det godkendte takstområde/zonegruppe.

Kan det betale sig for mig, at købe et Ungdomskort?

Du skal selv betale en del af prisen (egenbetalingen) for dit Ungdomskort. Prisen afhænger af din situation. Bruger du mere end din egenbetaling på månedlig transport, kan det betale sig for dig at få et Ungdomskort..

Jeg bor på skolehjem. Kan jeg få et Ungdomskort til rejsen mellem skolehjemmet og mine forældre?

Ungdomskortet gælder for din daglige transport mellem din skole og bopæl. Du kan derfor få et Ungdomskort til den daglige transport mellem din skole og skolehjemmet. Du har ikke ret til et Ungdomskort, der gælder til en tredje adresse, for eksempel til din folkeregisteradresse hos dine forældre.