Fuldmagt

Ønsker du, at andre kan foretage digital selvbetjening på dine vegne, eller at andre skal kunne kontakte os om din sag, skal du give dem en digital fuldmagt

Du kan give to former for fuldmagt:

 1. Selvbetjeningsfuldmagt til at en anden kan foretage digital selvbetjening for dig. Denne form for fuldmagt giver en anden person mulighed for at søge godkendelse til Ungdomskort i trin 1 eller søge godkendelse til kilometerpenge på dine vegne. Du giver denne form for fuldmagt via borger.dk.
 2. Sagsfuldmagt til at en anden kan varetage dele af din sag, der ikke foregår i selvbetjeningen. Du giver denne form for fuldmagt med brevpost eller via Digital Post på borger.dk. Sagsfuldmagt omfatter alene sager i styrelsen om dispensation for rejsetid over 3½ time og/eller krav om tilbagebetaling af for meget udbetalte kilometerpenge og/eller sager om kontantrabat.

Du skal være fyldt 18 år for at afgive fuldmagt.

Du kan give den ene eller begge typer fuldmagt efter behov:

Når du giver en digital fuldmagt, betyder det, at fuldmagtshaver får adgang til alle de funktioner, du har adgang til i godkendelsesdelen til Ungdomskort (trin 1) - det vil sige at søge om godkendelse til Ungdomskort, tilføje uddannelsessteder med videre på dine vegne. Fuldmagten giver også adgang til at søge godkendelse til kilometerpenge på dine vegne.

Vi registrerer dine og eventuelle fuldmagthaveres handlinger i godkendelsessystemet (trin1).

Du kan ikke give fuldmagt til trin 2, som er trafiksleskabernes bestillingssystem Mit Ungdomskort.

Fuldmagtshaveren kan se dine oplysninger

Med en fuldmagt til digital selvbetjening kan fuldmagtshaveren se alle dine personlige oplysninger, der ligger i godkendelsesdelen. Det vil sige dine kontaktoplysninger, oplysninger om dit uddannelsessted og så videre.

Fuldmagtshaveren kan desuden kontakte styrelsen eller dit uddannelsessted på dine vegne og få de oplysninger om godkendelsesdelen, som du ellers alene ville have haft adgang til.

Sådan giver du fuldmagt til selvbetjeningen

Vil du give fuldmagt til, at en anden kan handle på dine vegne i selvbetjeningen, skal du afgive en fuldmagt med dit MitID via borger.dk. Det kræver, at den person, du giver fuldmagt til, også har et MitID.

 • Gå ind på borger.dk på siden om digital fuldmagter og log ind med MitID
 • Klik på Start-knappen under "Se og giv digital fuldmagt" og følg vejledningen på borger.dk

Du kan når som helst tilbagekalde eller forlænge fuldmagten ved at skrive til os med brevpost eller via Digital Post på borger.dk.

Digitale breve om din transportrabat

Visse typer breve (for eksempel afslag- og godkendelsesbreve) sender vi som Digital Post både til din og fuldmagtshavers Digitale Post. Du skal være opmærksom på, at brevene sendes til alle de personer/virksomheder, som du har givet digital fuldmagt til i forhold til transportrabat.

Når du giver en sagsfuldmagt til, at en anden kan kontakte os på telefon eller mail om din sag, giver du fuldmagt til at lade dig repræsentere i forhold til kontakten med os om dispensation for rejsetid over 3½ time, krav om tilbagebetaling af for meget udbetalte kilometerpenge eller sager om kontantrabat. Du kan som udgangspunkt kun give sagsfuldmagt til én person/virksomhed.
Denne fuldmagt giver ikke ret til at foretage handlinger eller se oplysninger i selvbetjeningen – det kan kun en selvbetjeningsfuldmagt (se overfor).

Du giver en sagsfuldmagt med brevpost eller via Digital Post på borger.dk.

Breve om din sag

Vi sender breve om din sag som Digital Post direkte til fuldmagtshaveren.

Sådan giver du fuldmagt til din sag

Du kan enten selv udforme en fuldmagt til, at en anden kan varetage de dele af din sag, der ikke vedrører digital selvbetjening, eller du kan bruge vores skabelon:

Sagsfuldmagt - transportrabat

Fuldmagten er gyldig til den konkrete sag. Har du flere sager, kan du give flere fuldmagter. Du kan altid trække en fuldmagt tilbage.

Krav til en fuldmagt

En fuldmagt er kun gyldig, hvis navn og cpr-nummer på den, du vil give fuldmagt, fremgår. Fuldmagten skal have din originale underskrift. Den kan du give enten på papir, som du sender som brevpost eller digitalt via Digital Post på borger.dk.

Fuldmagt til advokater, revisorer med flere

I visse tilfælde kræver vi ikke en skriftlig fuldmagt som dokumentation for partsrepræsentation. Som udgangspunkt kræver vi for eksempel ikke fuldmagt fra advokater eller revisorer, fordi deres professionelle virke netop er at fungere som partsrepræsentant (stillingsfuldmagt). Har vi alligevel brug for en skriftlig fuldmagt, kontakter vi dig.

Sådan sender du fuldmagten

Du kan sende fuldmagten til os som sikker post via Digital Post på borger.dk, hvor du identificeres via dit MitID. Du kan også sende fuldmagten med brevpost, hvor du skal skrive under i hånden. Du kan ikke sende en fuldmagt i kopi eller via mail, da det ikke garanterer din identitet.

Digital Post

Sådan sender du fuldmagten som sikker post via Digital Post på borger.dk:

 • Log ind med dit MitID
 • Vælg "ny post"
 • Klik på "Vælg modtager"
 • Under "Vælg modtager fra kategori" skal du vælge "Stat"
 • Klik på ”Vælg”
 • Klik på "+" ved "Uddannelses- og Forskningsstyrelsen"
 • Vælg emne på menuen

Brevpost

Sådan sender du fuldmagten med brevpost:

 • Underskriv fuldmagten, også hvis den er udfyldt elektronisk og printet
 • Send til:
  • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
   Center for Uddannelsesstøtte
   Haraldsgade 53
   2100 København Ø 

Du kan når som helst tilbagekalde eller forlænge fuldmagten ved at skrive til os med brevpost eller via Digital Post på borger.dk.

Spørgsmål

Hvis du studerer på en uddannelse i Danmark, kan du stille spørgsmål om fuldmagt til en transport-medarbejder på dit uddannelsessted.

Hvis du læser i udlandet, kan du stille spørgsmål til udlandsenheden i styrelsen - se kontaktdata på su.dk her.