Print Læs højt
Søg Menu
Luk
17. januar 2017

Den 15. januar 2017 gennemførtes den såkaldte ”Takst Sjælland”-takstreform, hvor prisen på en række produkter blev justeret og ensrettet på Sjælland. Ungdomskortet er ikke berørt af reformen.

Bor du på Sjælland, skal du dog være opmærksom på, at kort udstedt efter 15. januar 2017 ikke vil have påtrykt ”Gyldig i alle zoner”, som det har i dag. I stedet vil dit Ungdomskort have påtrykt enten ”Gyldig i zone 1-99”, ”Gyldig i zone 101-199” eller ”Gyldig i zone 201-299”, hvor zonegrupperne dækker over henholdsvis Hovedstadsområdet, Vestsjælland og Sydsjælland (inklusiv Lolland, Falster og Møn). Så ændringen i teksten på kortet ændrer ikke på gyldigheden – den er helt den samme.

Rejser du på et Ungdomskort, der er udstedt før 15. januar 2017, som stadig har påtrykt "Gyldig i alle zoner", kan dette bruges med samme gyldighed som før indførelsen af Takst Sjælland-takstreformen.