Print Læs højt
Søg Menu
Luk
20. maj 2019

Den 1. juli 2019 ændres reglerne for kilometerpenge. Modtager du kilometerpenge efter de nuværende regler, vil du få din sidste udbetaling for juni. Herefter afbryder vi dine kilometerpenge, og du vil modtage et brev i e-Boks.

Du kan søge kilometerpenge igen efter de nye regler fra den 1. juli. Du skal søge digitalt i selvbetjeningen, hvor du også vedhæfter dokumentation.

De nye regler for kilometerpenge er:

  • Kilometerpenge vil blive udbetalt på baggrund af de faktiske rejsedage, du har mellem bopæl og uddannelsessted. 
  • Du skal indberette dine rejsedage i selvbetjeningen for at få pengene udbetalt.
  • Styrelsen kan rejse krav om, at for meget udbetalt kilometerpenge skal betales tilbage.
  • Kilometerpenge kan gives inden for samme geografiske afgrænsning, som der gives Ungdomskort til. Ved rejser over den danske grænse skal bopæl og uddannelsessted være i Danmark, Øresundsregionen eller Flensborgzonen.
  • Du har ikke ret til kilometerpenge, hvis rejsen mellem din bopæl og dit uddannelsessted tager mere end 3½ time hver vej.

Praksisændring - førskolebørn

Fra 1. juli 2019 foretager vi desuden en praksisændring, så du ikke længere kan medregne den rejsetid, du bruger, når du skal aflevere førskolebørn, når du beregner, om du opfylder betingelsen.

Vejledningen

Vejledningen her på ungdomskort.dk ændres per 1. juli 2019.

Der tages forbehold for, at de nye bekendtgørelser endnu ikke er udstedt.