Print Læs højt
Søg Menu
Luk
10. januar 2019

Folketinget har vedtaget, at der fra 1. juli 2019 kommer nye regler for Ungdomskort og kilometerpenge.

Lovændringen medfører, at der bliver faste regler for, hvornår der er tale om daglig befordring mellem bopæl og uddannelsessted, som du som studerende kan få Ungdomskort eller kilometerpenge til.

Ændringen betyder, at der kan gives afslag på ansøgninger om Ungdomskort og kilometerpenge til meget tidskrævende eller lange strækninger, eksempelvis ved daglig transport på 3-4 timer hver vej.

Kilometerpenge

Reglerne for kilometerpenge bliver desuden ændret på følgende punkter:

  • Kilometerpenge vil blive udbetalt på baggrund af de faktiske rejsedage du har mellem bopæl og uddannelsessted. Du skal selv indberette dine rejsedage i godkendelsessystemet (trin 1).
  • Styrelsen kan rejse krav om, at den studerende skal betale for meget udbetalte kilometerpenge tilbage.
  • Det præciseres, at der kun kan gives kilometerpenge indenforsamme geografiske afgrænsning som der gives Ungdomskort til.

Du skal søge kilometerpenge på ny – sommer 2019

Får du kilometerpenge, afbrydes de efter juni-udbetalingen, og du skal søge igen til sommer efter de nye regler.

Kilometerpenge og aflevering af førskolebørn – varsling om praksisændring

Fra 1. juli 2019 foretager vi en praksisændring, så du ikke længere kan medregne den rejsetid, du bruger, når du skal aflevere egne førskolebørn.

Lønnet praktik – videregående uddannelse

Er du studerende på en videregående uddannelse, har du fra 1. juli 2019 ikke længere ret til transportrabat i perioder, hvor du er i lønnet praktik. I perioder med lønnet praktik kan du få et skattemæssigt kørselsfradrag, som du kan læse mere om hos Skattestyrelsen her.

Mere information

Når reglerne er endeligt fastsat, vil vi informere om dem her på ungdomskort.dk.

Du kan se ændringerne til loven om befordringsrabat her.