Print Læs højt
Søg Menu
Luk
18. september 2019

Oplever du, at din periode med ret til rabat er blevet forkortet, kan det skyldes, at du har lønnet praktik, hvor du ikke har ret til transportrabat. Du har i så fald modtaget et brev om det i e-Boks.

Henvend dig på dit uddannelsessted, hvis du har spørgsmål om perioder med lønnet praktik.

Søg Ungdomskort igen

Husk at søge Ungdomskort til dit uddannelsessted til efter din lønnede praktik.