Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Går du på en ungdomsuddannelse, og skal du med færge for at komme fra din bopæl til dit uddannelsessted, kan du få rabat på færgeoverfarten

På nogle færgeoverfarter dækker dit almindelige Ungdomskort også overfarten, og så skal du ikke søge færgerabat. Det er dét selskab, der står for færgeoverfarten, der kan fortælle dig, om du kan bruge dit Ungdomskort. Se afsnittet nederst på siden, hvis du rejser over Helsingør/Helsingborg.

Dækker dit Ungdomskort ikke overfarten, skal du selv søge færgerabat. For at få færgerabat skal du opfylde de generelle betingelser for at få Ungdomskort. Hvis du har Ø-kort, får du typisk allerede rabat og kan derfor ikke også få færgerabat efter denne ordning.

Når du søger færgerabat, skal du først søge om at blive godkendt til færgerabat og senere søge om at få udbetalt rabatten, efter du har købt dit periodekort til færgeoverfarten til fuld pris hos dit færgeselskab.

Din egenbetaling

Er du berettiget til færgerabat, skal du selv betale en egenbetaling - se satsen for færgerabat her.

Skal du også bruge anden offentlig transport (bus, tog eller metro) for at komme til og fra dit uddannelsessted, og har du allerede et Ungdomskort til det formål, skal du kun betale differencen mellem egenbetalingen på et Ungdomskort til ungdomsuddannelser og Ungdomskort til videregående uddannelser. Se under priser og satser.

Gem periodekortet

Du skal gemme dit periodekort til færgeoverfarten, så du kan aflevere en kopi til dit uddannelsessted, når du skal have udbetalt færgerabatten.

Sådan søger du godkendelse

For at få ret til færgerabat, skal du udfylde skemaet Ansøgning om færgerabat. På skemaet skal du angive navnet på din færgerute - navnet kan du se på www.faerge.dk. Du skal aflevere den udfyldte ansøgning med dokumentation til transportmedarbejderen på din skole. 

Din skole behandler ansøgningen

Det er din skole, der afgør, om du har ret til færgerabat. Bliver du godkendt til færgerabat, vil du få et rabatbrev til færge med posten. Du kan tidligst få rabat til færgeoverfarten fra den dag, hvor du afleverer ansøgningsskemaet på din skole. Har du Ø-kort, får du typisk allerede rabat og kan derfor ikke også få færgerabat i denne ordning.

Sådan søger du om udbetaling

For at få udbetalt din færgerabat skal du søge om udbetaling efter hvert kvartal. Vi udbetaler færgerabat bagudrettet til din Nemkonto for et kvartal af gangen.

Du søger om udbetaling for kvartalet via blanketten Udbetaling af færgerabat, som du udfylder og afleverer på din skole.
Vedlæg kopi af dine periodekort til færgen. Har du et Ungdomskort for samme periode, som du har betalt egenbetaling for, skal du vedlægge kopi af det. Skriv cpr-nummer på alle kopierne

Tidsfrist

Du kan tidligst få rabat til færgeoverfarten fra den dag, hvor du afleverer ansøgningsskemaet på din skole. Du skal aflevere blanketten senest to måneder efter hvert kvartal. Har du ikke afleveret skemaet inden denne frist, mister du retten til færgerabat for det pågældende kvartal.

Helsingør/Helsingborg-overfarten - Ungdomskortet gælder

Sejler du over Helsingør/Helsingborg-overfarten, og har du brug for både færgerabat og et Ungdomskort, skal du søge Ungdomskort på almindelig vis. Dit Ungdomskoet dækker også færgeoverfarten..

Har du kun brug for færgerabatten, skal du søge på skemaet Ansøgning om færgerabat.