Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Når du er godkendt til kilometerpenge, skal du søge om udbetaling ved at oplyse om rejsedage hver måned. Derefter kan du få kilometerpenge udbetalt

For at få kilometerpenge udbetalt, skal du søge om udbetaling ved at taste dine rejsedage i selvbetjeningen.

Du kan oplyse rejsedage og søge udbetaling for måneden løbende eller for hele måneden ved månedens slutning. Du kan højest oplyse 5 rejsedage ugentligt.

Søger du om udbetaling af dine rejsedage senest den 5. inden klokken 19:00 i måneden efter, udbetales dine kilometerpenge til din NemKonto 3-5 hverdage efter - senest den 10. i måneden. Ud over den månedlige udbetaling udbetaler vi ugentligt for rejsedage måneden før, der er indberettet indenfor tidsfristen.

Log ind og søg om udbetaling af kilometerpenge

Hvilke rejsedage kan du oplyse

Du kan oplyse rejsedage i selvbetjeningen for returrejser mellem din bopæl og dit uddannelsessted til uddannelsesaktiviteter som:

  • Undervisning, kurser, forelæsninger og eksamen
  • Vejledning, møder i studiegrupper m.v.
  • Aktiviteter i bibliotek/læsesal/laboratorie/klinik mv.
  • Aktiviteter som led i ulønnet praktik og projektorienteret forløb

Tidsfrist for ansøgning om udbetaling

Sidste frist for at søge om udbetaling af kilometerpenge er den 5. i den måned, der ligger 2 måneder efter den, hvor du har haft rejsedagene. Har du haft rejsedage i marts, er sidste frist for at søge om udbetaling for disse dage 5. maj. Taster du dine rejsedage efter klokken 19:00 den 5., går der længere tid, inden du får dine penge udbetalt.
Søger du ikke om udbetaling af kilometerpenge inden for fristen, bortfalder din ret til kilometerpenge for måneden.

Regneeksempel 2019

Du får udbetalt kilometerpenge med en dagssats, ud fra de rejsedage du oplyser. Hvis du eksempelvis har 14 rejsedage og bor 37 kilometer fra dit uddannelsessted, ser det sådan ud:

Du har 37 kilometer hver vej til og fra dit uddannelsessted: 2*37 km = 74 km

Fratrukket de 24 kilometer du ikke kan få kilometerpenge til: 74 km - 24 km = 50 km

Strækningen ganges med satsen: 50 * 1,06 = 53 kr. pr. rejsedag

Beløbet pr. rejsedag ganges med antal rejsedage: 53 kr. * 14 = 742 kr.

Du skal betale B-skat af kilometerpenge

Kilometerpengene er skattepligtig B-indkomst. Husk derfor at ændre din forskudsopgørelse på tastselv.skat.dk, hvis du får kilometerpenge. Ændrer du ikke din forskudsopgørelse, vil du blive opkrævet restskat af Skattestyrelsen.

Kilometerpenge er ikke egenindkomst

Dine kilometerpenge tæller ikke med i din egenindkomst, og de har ikke indflydelse på din SU.

Styrelsen kan foretage kontrol

I forbindelse med kontrol kan vi bede dig dokumentere, at du faktisk har rejst mellem din bopæl og dit uddannelsessted de rejsedage, du har oplyst. Dokumentation kan bestå af en plan for din uddannelsesaktivitet – for eksempel et skema, plan for undervisningsforløb, kursusplaner, praktikaftale, aftale om særlig specialeplads eller lignende. Der kan også være tale om dokumentation for faktiske rejser, eksempelvis i form af kopi af udgifter til benzin fra egen konto, log for brobizz eller anden rejsehjemmel for eventuel færgeoverfart eller broafgift, dokumentation for, at du har bil (eller andet køretøj) eller har bil til rådighed, erklæring om samkørsel (hvis du kører med en anden), kopi af personlig rejsehjemmel/billet, log for rejser på rejsekort med videre.