Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Læs hvordan du søger dispensation for reglen om højst 3½ time hver vej

Får du afslag på din ansøgning om Ungdomskort eller kilometerpenge, fordi din daglige transport overstiger 3½ time hver vej, kan du søge dispensation. For at få dispensation skal du dokumentere, at du reelt har daglig transport mellem din bopæl og dit uddannelsessted, selvom din rejsetid overstiger 3½ time hver vej.

Ansøgning og dokumentation

Du skal aflevere denne ansøgning om dispensation på dit uddannelsessted, og du skal vedlægge dokumentation for uddannelsesaktivitet og for, at du reelt rejser dagligt mere end 3½ time hver vej. Dit uddannelsessted sender ansøgningen om dispensation til styrelsen sammen med en indstilling.

Vedlæg dokumentation for:

  • din uddannelsesaktivitet (det vil sige undervisningsforløb, kursusplaner, praktikaftale eller lignende)
  • at du reelt rejser dagligt over 3½ time hver vej. Dokumentationen kan for eksempel være kopi af personlig rejsehjemmel/billet, log for rejser på rejsekort, kopi af udgifter til benzin fra egen konto, log for brobizz eller anden rejsehjemmel for eventuel færgeoverfart eller broafgift, dokumentation for, at du har bil til rådighed eller benytter samkørsel

Du kan ikke søge dispensation, før du faktisk har haft daglig transport. Du skal kunne dokumentere din transport for mindst et par uger - ved længevarende uddannelse mindst en måned.

I vores afgørelser lægger vi vægt på, om du har dokumenteret daglige rejser mellem bopæl og uddannelsessted, herunder returrejser. Vi lægger også vægt på, at der ikke er tale om et rejsemønster, som har karakter af weekendrejser. 

Særligt for korte klinikforløb, der indgår i længerevarende uddannelse

Ved korterevarende forløb på kliniske undervisningssteder (klinikforløb), der indgår i en længerevarende uddannelse, er det ikke nødvendigt at vedlægge dokumentation for faktisk gennemførte rejser. Ved disse særlige forløb lægger vi vægt på dokumentation af uddannelsesaktivitet i form af aftale om klinikforløb eller ulønnet praktik i en korterevarende periode.

Ansøgningsfrist

Der gælder samme ansøgningsfrister for dispensation, som for transportrabat i øvrigt.