Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Går du på en ungdomsuddannelse, og bliver du i en periode syg eller invalideret, så du ikke selv kan komme fra dit hjem til dit uddannelsessted, er det din kommune, der skal stå for din daglige transport

Kommunen er forpligtet til at sørge for din daglige transport til og fra din skole, hvis du i en periode er syg eller invalideret på en måde, så du ikke selv kan transportere dig til og fra skole - ordningen gælder kun for studerende på ungdomsuddannelser.

Kommunen er dog kun forpligtet, hvis dit behov for transport er på en uge eller derover (med mindre du skal til prøver, eksaminer eller lignende).

Kommunen skal hjælpe med din daglige transport, hvis du opfylder betingelser for Ungdomskort, uanset om du tidligere har haft Ungdomskort eller ej.

Kommunen tilrettelægger transporten

Det er kommunen, der tilrettelægger din transport efter en konkret vurdering af dit transportbehov. Du kan dermed ikke være sikker på, at det er den samlede rejsestrækning mellem bopæl og uddannelsessted, og du skal eksempelvis benytte tilslutningskørsel, hvor flere bliver samlet op på en rute.

Sådan søger du

Du skal kontakte dit uddannelsessted og forklare din situation. Uddannelsesstedet vil herefter kontakte din kommune.

Har du spørgsmål om ordningen, skal du kontakte din kommune.