Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Hvis du bor i Danmark og studerer i Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland, har du mulighed for at få Ungdomskort, der giver dig rabat på den daglige transport til dit uddannelsessted

For at få Ungdomskort til Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland, skal du opfylde de generelle betingelser for Ungdomskort, og din uddannelse i udlandet skal være godkendt til SU af udlandsenheden i Styrelsen for Institutioner og Uddannelsestøtte.

Uddannelser, der er godkendt til SU, er på Fast Track-listen på su.dk. Er din uddannelse ikke på Fast Track, skal du søge om at få den optaget på Fast Track. Du kan derefter søge Ungdomskort.

Se, hvordan du får en uddannelse godkendt på su.dk, eller læs mere om de særlige betingelser for at få en gymnasieuddannelse godkendt til SU på su.dk her.

Hvis du ikke vil have/kan få SU til din uddannelse i udlandet (for eksempel fordi du ikke er fyldt 18 år), skal du også sende en ansøgning om optagelse på Fast Track til os.

Midlertidig rabat

Hvis vi ikke kan nå at behandle din ansøgning om at få uddannelsen godkendt til SU, kan du søge om at få refunderet dine udgifter til et personligt periodekort eller rejser på et personligt rejsekort. Du skal have købt et danskt periodekort  til din daglige transport til fuld pris, og du skal have søgt rettidigt om Ungdomskort hos os. Rettidigt vil sige, at du skal have søgt om Ungdomskort mindst 14 dage, før du skal bruge det (på grund af ekspeditionstid). Kan vi godkende din uddannelse, refunderer vi din udgift (det, der overstiger din egenbetaling). Du kan i så fald søge kontantrabat for at få beløbet udbetalt.

Sådan søger du Ungdomskort til Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland

Når du i trin 1 søger om at blive godkendt til Ungdomskort til Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland, skal du samtidig:

  • søge om SU, hvis du ønsker SU, eller
  • sende dokumentation for, at du er optaget på en SU godkendt uddannelse.

Vi kan ikke godkende dig til Ungdomskort uden disse informationer, og du vil få et afslag, hvis vi ikke har modtaget dem.

Du kan sende din dokumentation til os som Digital Post via Borger.dk/fra e-Boks.

Du bor uden for hovedstadsområdet og læser i Øresundsregionen i Sverige

Hvis du bor uden for hovedstadsområdet og læser i Sverige, er det ikke muligt at udstede et Ungdomskort til dig. Du skal søge om at blive godkendt til Ungdomskort og derefter søge kontantrabat.

Ansøgning om kilometerpenge til uddannelse i Øresundsregionen eller Flensborg

Hvis du bor i Danmark og læser i Øresundsregionen eller Flensborgzonen, skal du søge kilometerpenge på dette skema, som du skal sende til udlandsenheden. Se Kontakt til styrelsen i boksen til højre øverst på siden.