Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Hvis du flytter eller skifter til et andet uddannelsessted, skal du meddele det til os

Er du allerede godkendt til Ungdomskort og flytter bopæl eller skifter til et andet uddannelsessted, skal du søge om at blive godkendt til Ungdomskort til den nye strækning. Du søger i trin 1.

Du flytter

Meld altid flytning til folkeregisteret. Vi henter automatisk din adresse fra CPR. 

Har du allerede et Ungdomskort, som ikke er udløbet, gælder det stadig. Da det er gyldigt, i hele det takstområde/zonegruppe du bor i, vil det i mange tilfælde også dække strækningen mellem din nye bopæl og dit uddannelsessted. Derefter bestiller du et nyt Ungdomskort fra din nye adresse.

Du skal bruge et Ungdomskort fra din flyttedato

Hvis du har brug for et nyt Ungdomskort i forbindelse med din flytning, kan du registrere din kommende adresse i godkendelsessystemet - log ind fra forsiden - trin 1. Under Din rejsestrækning, fra din bolig, skal du klikke "Rediger", hvorefter du kan taste din nye adresse. 

Du skal taste din nye adresse, 2 uger før du flytter. Herefter skal du gå direkte videre og købe Ungdomskortet i Trin 2, trafikselskabernes bestillingssystem. 

Du flytter til Danmark

Flytter du fra en adresse i udlandet til en i Danmark, skal du søge om et Ungdomskort på ny i trin 1.

Du flytter til udlandet eller skifter bopæl i udlandet

Flytter du fra Danmark til en adresse i udlandet, eller skifter du bopæl i udlandet, skal du registrere din kommende adresse i Øresundsregionen eller Flesborgzonen i godkendelsessystemet. Log ind fra forsiden - trin 1. Her kan du taste din udenlandske adresse. Dit danske uddannelsessted skal godkende din udenlandske adresse, før du kan købe Ungdomskort i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort.

Læs mere om bopæl i Sverige eller Tyskland her.

Du skifter uddannelsessted eller uddannelse

Dit Ungdomskort gælder til rejsen mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Skifter du uddannelsessted, skal du søge igen om at blive godkendt. Hvis du bliver på samme uddannelsesretning, men skifter uddannelsessted (for eksempel skifter mellem to gymnasier), får vi oplysningerne direkte fra dit uddannelsessted, og du kan købe et Ungdomskort til dit nye uddannelsessted.

Skolehjem

Flytter du på skolehjem, skal du melde flytning til skolehjemmets adresse via "Jeg flytter". Du har ret til et Ungdomskort til transport mellem skolehjemmet og dit uddannelsessted - ikke til transport mellem skolehjemmet og dine forældres adresse (din folkeregisteradresse).

Meddeler du os i god tid, at du skifter uddannelsessted, kan du få et Ungdomskort med gyldighed fra den dag du skifter.

Log ind fra forsiden - trin 1 og vælg menupunktet "Tilføj eller ændre uddannelsessted".

Læs om tidsfrister for Ungdomskort