Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du skal have et dansk cpr-nummer og MitID for at søge transportrabat.

MitID

Du skal have MitID for at kunne søge Ungdomskort. Du kan søge MitID her. 

Er du under 13 år, kan du ikke få MitID. Opfylder du betingelserne for Ungdomskort, kan du i stedet søge kontantrabat. Vær dog opmærksom på, at egenbetalingen i nogle tilfælde er højere end prisen på et almindeligt periodekort til børnepris, så du alligevel ikke kan få udbetalt en kontantrabat.

Hvis du bor på Færøerne, kan du få MitID med dit pas.

Har du ikke fået MitID endnu?

Det kan godt tage lidt tid at få et MitID. Vi anbefaler derfor, at du går i gang i god tid.

Se, hvordan du kommer i gang

Se Digitaliseringsstyrelsens hjælpeunivers for MitID

Dansk cpr-nummer

Du skal have et dansk cpr-nummer for at søge transportrabat. 

  • Du er udenlandsk statsborger: Er du udenlandsk statsborger, bor og læser i Danmark, men mangler et dansk cpr-nummer, skal du henvende dig til borgerservice i den kommune, du bor i. Her kan du få et cpr-nummer.
  • Du bor på Færøerne: Hvis du bor på Færøerne, skal du selv anmode om et cpr-nummer hos Rigsombuddet.
  • Du bor i udlandet: Hvis du bor i udlandet, læser i Danmark og mangler dansk cpr-nummer, skal du til brug for din ansøgning om rabat udfylde en blanket, hvor du anmoder om et dansk cpr-nummer. Du skal aflevere den udfyldte blanket på dit uddannelsessted sammen med en kopi af dit pas. Du vil snarest herefter modtage et brev fra styrelsen om dit nye danske cpr-nummer.

Når du også har fået MitID, kan du logge på selvbetjeningen og søge om ret til rabat, bestille Ungdomskort eller søge kilometerpenge.