Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du skal have et dansk cpr-nummer og NemID for at søge transportrabat

NemID

Du skal have NemID for at kunne søge Ungdomskort eller kilometerpenge. Du kan søge NemID her. 

Er du under 15 år, kan du ikke få NemID. Opfylder du betingelserne for Ungdomskort, kan du i stedet søge kontantrabat.

Dansk cpr-nummer

Du skal have et dansk cpr-nummer for at søge NemID.

Er du udenlandsk statsborger, bor og læser i Danmark, men mangler et dansk cpr-nummer, skal du henvende dig til den kommune, du bor i. Her kan du få et cpr-nummer.

Hvis du bor i udlandet eller på Færøerne, læser i Danmark og mangler dansk cpr-nummer, skal du til brug for din ansøgning om rabat udfylde en blanket, hvor du anmoder om et dansk cpr-nummer. Du skal aflevere den udfyldte blanket på dit uddannelsessted sammen med en kopi af dit pas. Du vil snarest herefter modtage et brev fra styrelsen med dit nye danske cpr-nummer.

Når du har fået dit danske cpr-nummer, kan du få NemID ved at møde personligt op hos den kommunale borgerservice. Liste over udleveringssteder og gyldig legitimation kan ses på www.nemid.nu. Udenlandske statsborgere kan ikke bestille NemID online, men kun gennem personligt fremmøde.

Herefter kan du logge på selvbetjeningen og søge om ret til rabat, bestille Ungdomskort eller søge kilometerpenge.