Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Du skal have et dansk cpr-nummer og NemID/MitID for at søge transportrabat

NemID

Du skal have NemID for at kunne søge Ungdomskort eller kilometerpenge. Du kan søge NemID her. 

Er du under 15 år, kan du ikke få NemID/MitID. Opfylder du betingelserne for Ungdomskort, kan du i stedet søge kontantrabat. Vær dog opmærksom på, at egenbetalingen i nogle tilfælde er højere end prisen på et almindeligt periodekort til børnepris, så du alligevel ikke kan få udbetalt en kontantrabat.

Hvis du bor på Færøerne, skal du selv anmode om NemID/MitID hos Rigsombuddet.

Dansk cpr-nummer

Du skal have et dansk cpr-nummer for at søge NemID/MitID.

Er du udenlandsk statsborger, bor og læser i Danmark, men mangler et dansk cpr-nummer, skal du henvende dig til borgerservice i den kommune, du bor i. Her kan du få et cpr-nummer.

Hvis du bor på Færøerne, skal du selv anmode om NemID/MitID hos Rigsombuddet.

Hvis du bor i udlandet, læser i Danmark og mangler dansk cpr-nummer, skal du til brug for din ansøgning om rabat udfylde en blanket, hvor du anmoder om et dansk cpr-nummer. Du skal aflevere den udfyldte blanket på dit uddannelsessted sammen med en kopi af dit pas. Du vil snarest herefter modtage et brev fra styrelsen om dit nye danske cpr-nummer.

For at fåNemID/MitID læs mere her.

Når du har fået NemID/MitID, kan du logge på selvbetjeningen og søge om ret til rabat, bestille Ungdomskort eller søge kilometerpenge.