Print Læs højt

09. juni 2023 kl. 10:30

Problemer med telefonerne

Der er lige nu problemer med vores telefoner. Vi fjerner boksen her, når de fungerer som normalt.

Søg Menu
Luk

Indgår der ulønnet praktik, projektorienterede forløb eller undervisning på et andet uddannelsessted (forlagt undervisning) i din uddannelse, kan du også søge Ungdomskort til denne strækning

Du kan ikke få Ungdomskort til lønnet praktik.

Samme takstområde/zonegruppe (brug dit almindelige Ungdomskort)

Ligger dit praktiksted/forlagt undervisning i samme takstområde/zonegruppe, som du har bopæl i, skal du bruge dit almindelige Ungdomskort – Ungdomskortet giver fri rejseret i hele det takstområde/zonegruppe, du bor i.

Forskellige takstområder/zonegrupper (søg ekstra Ungdomskort)

Ligger dit praktiksted/din forlagte undervisning i et andet takstområde/zonegruppe, end dit almindelige Ungdomskort gælder til, skal du have to Ungdomskort - et til dit uddannelsessted og et til dit praktiksted – men du betaler kun for det ene.

Når du har købt et almindeligt Ungdomskort til dit uddannelsessted, skal du søge om et ekstra Ungdomskort til dit praktiksted eller til forlagt undervisning i trin 1. Når dit uddannelsessted har godkendt ansøgningen, kan du få et ekstra Ungdomskort. Søg i god tid godkendelse i trin 1, så dit uddannelsessted kan nå at behandle din ansøgning, og du kan nå at bestille hos trafikselskaberne i trin 2.

Se også afsnittet ’Sådan søger du’ herunder.

Det kan du få ekstra Ungdomskort til

Du kan få et ekstra Ungdomskort fra din bopæl - til adressen på:

  • forlagt undervisning – til den adresse, hvor dit uddannelsessted har forlagt din undervisning
  • dit praktiksted - til én destination, for eksempel praktikstedets hovedadresse
  • dit projektorienterede forløb –til én destination, for eksempel hovedadressen for dit projektorienterede forløb

Du kan få Ungdomskort til din daglige rejse mellem bopæl og praktiksted eller projektorienteret forløb i den periode, forløbet formelt er aftalt til. Når det aftalte forløb formelt er afsluttet, har du alene ret til Ungdomskort fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Du kan ikke få Ungdomskort i en efterfølgende periode, fordi du vælger at skrive dit speciale på dit tidligere praktiksted eller den virksomhed, hvor du var i projektorienteret forløb. I forbindelse med specialeskrivning kan du dog søge om ekstra Ungdomskort til forlagt undervisning i op til 2 måneder, hvis det er nødvendigt, at du i en efterfølgende periode opholder dig på dit tidligere praktiksted eller den virksomhed, hvor du var i projektorienteret forløb for eksempelvis at deltage i forsøg eller få adgang til laboratorie eller personfølsomme oplysninger.

Sådan søger du ekstra Ungdomskort

Log ind med NemID/MitID i Trin 1 her på ungdomskort.dk og vælg menupunktet "Praktik e.l.".

Hvis du allerede har et Ungdomskort til rejsestrækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted, kan du nu søge om godkendelse til Ungdomskort til dit praktiksted eller til forlagt undervisning i trin 1. Når dit uddannelsessted har godkendt ansøgningen, kan du bestille kortet i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort (Trin 2).

Du har ikke et Ungdomskort i forvejen

Har du ikke i forvejen et Ungdomskort til dit uddannelsessted, skal du først søge og købe dette. Derefter kan du søge godkendelse til dit praktiksted eller til forlagt undervisning i trin 1. Når dit uddannelsessted har godkendt ansøgningen, kan du bestille det ekstra Ungdomskort i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort (Trin 2).

Du skal ikke betale for det ekstra Ungdomskort mellem bopæl og praktiksted/forlagt undervisning - du har allerede betalt egenbetalingen med købet af Ungdomskort til strækningen mellem bopæl og uddannelsessted.

Transportrabat kun til praktik og forlagt undervisning

I særlige situationer kan der være brug for kun at få transportrabat på strækningen fra din bopæl til ulønnet praktik og forlagt undervisning- ikke til dit uddannelsessted. Det gælder:

  • hvis der er over 3½ times rejsetid fra din bopæl til dit uddannelsessted, så du ikke har ret til Ungdomskort på denne strækning og derfor ikke kan få det ekstra Ungdomskort til praktik eller forlagt undervisning
  • hvis du på videregående uddannelse har forhøjet egenbetaling for Ungdomskortet fra din bopæl til dit uddannelsessted og derfor ønsker kun at få Ungdomskort på strækningen til din praktik eller forlagte undervisning

Ønsker du alene transportrabat til ulønnet praktik eller forlagt undervisning, kan du ikke bruge det ekstra Ungdomskort. I stedet kan du søge kontantrabat til den godkendte strækning.

Du skal først søge om ret til transportrabat til praktiksted eller til andet uddannelsessted i selvbetjeningen eller på et særligt skema.

Derefter kan du søge udbetaling af kontantrabat. Læs mere på siden kontantrabat

Du skal være opmærksom på, at du med kontantrabat til et periodekort ikke opnår de samme fordele, som der er knyttet til et Ungdomskort (herunder frirejser i eget takstområde/zonegruppe).

Henvend dig på dit uddannelsessted for konkret vejledning om kontantrabat til praktik eller forlagt undervisning.

Eksempel

En jordemoderstuderende læser i Esbjerg og får praktikplads i Roskilde. I praktikperioden må den studerende derfor flytte til Holbæk. Vi ser først på rejsen fra bopæl (Holbæk) til uddannelsesstedet (Esbjerg). Denne rejse tager over 3½ time hver vej og giver derfor ikke ret til Ungdomskort. Derfor kan den studerende heller ikke få det ekstra Ungdomskort til praktikpladsen i Roskilde.

Den studerende søger derfor i god tid om ret til kontantrabat fra bopælen i Holbæk til praktikstedet i Roskilde på det særlige skema. Den studerende får en godkendelse til kontantrabat fra styrelsen og køber et periodekort. Herefter kan den studerende løbende søge udbetaling af kontantrabat, når periodekortet er udløbet. Den studerende kan kun få udbetalt kontantrabatten, hvis han eller hun faktisk flytter sin adresse i folkeregisteret i perioden.

Vær opmærksom på, at du ikke kan søge ret til rabat med tilbagevirkende kraft – du kan tidligst godkendes fra ansøgningsdato (ansøgning via det særlige skema eller via selvbetjeningen).

Kilometerpenge ved praktik og forlagt undervisning

Du kan få kilometerpenge til strækningen fra din bopæl til dit praktiksted, til projektorienteret forløb eller til forlagt undervisning, hvis du opfylder betingelserne for kilometerpenge.

Du skal oplyse i din ansøgning, hvis du har brug for Ungdomskort mellem bopæl og uddannelsessted i perioden med praktik/forlagt undervisning, fordi du også har uddannelsesaktiviteter på dit uddannelsessted i perioden. Dit uddannelsessted afgør, om du har ret til Ungdomskort – ellers bliver din godkendelse til Ungdomskort afbrudt.

Du kan kun få kilometerpenge til din daglige rejse mellem bopæl og praktiksted eller projektorienteret forløb i den periode, forløbet formelt er aftalt til. Du kan eksempelvis ikke få kilometerpenge i en efterfølgende periode, fordi du vælger at skrive dit speciale på dit tidligere praktiksted/projektorienterede forløb. I den periode har du ret til Ungdomskort eller eventuelt kilometerpenge fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Fjernundervisning

Du kan få Ungdomskort til fjernundervisning. Hvis der i din fjernundervisning indgår ulønnet praktik med fremmøde, kan du få transportrabat der til.

Følger du fjernundervisning et sted, men har forlagt fjernundervisning et andet sted, kan du også få transportrabat der til. Foregår din forlagte fjernundervisning i samme takstområde/zonegruppe, som din bopæl, skal du bruge dit almindelige Ungdomskort. Foregår din forlagte fjernundervisning på et uddannelsessted udenfor det takstområde/zonegruppe, du bor i, kan du søge kontantrabat til dokumenterede uddannelsesaktiviteter med fysisk fremmøde, eksempelvis eksamen.

Erkendtlighed fra dit praktiksted

Er du i ulønnet praktik eller projektorienteret forløb i en privat eller offentlig virksomhed (eller organisation) uden for dit uddannelsessted, har virksomheden mulighed for at give dig en erkendtlighed som udtryk for en påskønnelse for opholdet i virksomheden. Erkendtlighed kan du læse mere om på su.dk under Ulønnet praktik/projektorienteret forløb og SU.