Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Indgår der ulønnet praktik, projektorienterede forløb eller undervisning på et andet uddannelsessted (forlagt undervisning) i din uddannelse, kan du også søge Ungdomskort til denne strækning

Du kan ikke få Ungdomskort til lønnet praktik.

Samme takstområde/zonegruppe

Ligger dit praktiksted/forlagt undervisning i samme takstområde/zonegruppe, som du har bopæl i, skal du bruge dit almindelige Ungdomskort – Ungdomskortet giver fri rejseret i hele det takstområde/zonegruppe, du bor i.

Forskellige takstområder/zonegrupper - ekstra Ungdomskort

Ligger dit praktiksted/din forlagte undervisning i et andet takstområde/zonegruppe, end dit almindelige Ungdomskort gælder til, skal du have to Ungdomskort - et til dit uddannelsessted og et til dit praktiksted – men du betaler kun for det ene.

Når du har købt et almindeligt Ungdomskort til dit uddannelsessted, skal du søge om et ekstra Ungdomskort til dit praktiksted eller til forlagt undervisning i trin 1. Når dit uddannelsessted har godkendt ansøgningen, kan du få et ekstra Ungdomskort.

Se også afsnittet ’Sådan søger du’ herunder.

Det kan du få ekstra Ungdomskort til

Du kan få et ekstra Ungdomskort fra din bopæl - til adressen på:

  • forlagt undervisning – til den adresse, hvor dit uddannelsessted har forlagt din undervisning
  • dit praktiksted - til én destination, for eksempel praktikstedets hovedadresse
  • dit projektorienterede forløb –til én destination, for eksempel hovedadressen for dit projektorienterede forløb

Du kan få Ungdomskort til din daglige rejse mellem bopæl og praktiksted eller projektorienteret forløb i den periode, forløbet formelt er aftalt til. Du kan eksempelvis ikke få Ungdomskort i en efterfølgende periode, fordi du vælger at skrive dit speciale på dit tidligere praktiksted eller den virksomhed, hvor du var i projektorienteret forløb. Når det aftalte forløb (praktik eller projektorienteret forløb) formelt er afsluttet, har du alene ret til Ungdomskort fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Sådan søger du ekstra Ungdomskort

Log ind med NemID/MitID i Trin 1 her på ungdomskort.dk og vælg menupunktet "Praktik e.l.".

Hvis du allerede har et Ungdomskort til rejsestrækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted, kan du nu søge om godkendelse til Ungdomskort til dit praktiksted eller til forlagt undervisning i trin 1. Når dit uddannelsessted har godkendt ansøgningen, kan du bestille kortet i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort (Trin 2).

Du har ikke et Ungdomskort i forvejen

Har du ikke i forvejen et Ungdomskort til dit uddannelsessted, skal du først søge og købe dette. Derefter kan du søge godkendelse til dit praktiksted eller til forlagt undervisning i trin 1. Når dit uddannelsessted har godkendt ansøgningen, kan du bestille det ekstra Ungdomskort i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort (Trin 2).

Du skal ikke betale for det ekstra Ungdomskort mellem bopæl og praktiksted/forlagt undervisning - du har allerede betalt egenbetalingen med købet af Ungdomskort til strækningen mellem bopæl og uddannelsessted.

Transportrabat kun til praktik og forlagt undervisning

I særlige situationer kan der være brug for kun at få transportrabat på strækningen fra din bopæl til forlagt undervisning eller ulønnet praktik - ikke til dit uddannelsessted. Det gælder typisk, hvis du på videregående uddannelse har forhøjet egenbetaling for Ungdomskortet fra din bopæl til dit uddannelsessted, eller hvis der er over 3½ times rejsetid til dit uddannelsessted.

Har du alene brug for transportrabat til ulønnet praktik eller forlagt undervisning, kan du ikke bruge det ekstra Ungdomskort. I stedet kan du søge kontantrabat til den godkendte strækning. Henvend dig på dit uddannelsessted for konkret vejledning om kontantrabat til praktik eller forlagt undervisning.

Du skal være opmærksom på, at du med kontantrabat til et periodekort ikke opnår de samme fordele, som der er knyttet til et Ungdomskort (herunder frirejser i eget takstområde/zonegruppe).

Kilometerpenge ved praktik og forlagt undervisning

Du kan få kilometerpenge til strækningen fra din bopæl til dit praktiksted, til projektorienteret forløb eller til forlagt undervisning, hvis du opfylder betingelserne for kilometerpenge.

Du skal oplyse i din ansøgning, hvis du har brug for Ungdomskort mellem bopæl og uddannelsessted i perioden med praktik/forlagt undervisning, fordi du også har uddannelsesaktiviteter på dit uddannelsessted i perioden. Dit uddannelsessted afgør, om du har ret til Ungdomskort – ellers bliver din godkendelse til Ungdomskort afbrudt.

Du kan kun få kilometerpenge til din daglige rejse mellem bopæl og praktiksted eller projektorienteret forløb i den periode, forløbet formelt er aftalt til. Du kan eksempelvis ikke få kilometerpenge i en efterfølgende periode, fordi du vælger at skrive dit speciale på dit tidligere praktiksted/projektorienterede forløb. I den periode har du ret til Ungdomskort eller eventuelt kilometerpenge fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Fjernundervisning

Du kan få Ungdomskort til fjernundervisning. Hvis der i din fjernundervisning indgår ulønnet praktik med fremmøde, kan du få transportrabat der til.

Følger du fjernundervisning et sted, men har forlagt fjernundervisning et andet sted, kan du også få transportrabat der til. Foregår din forlagte fjernundervisning i samme takstområde/zonegruppe, som din bopæl, skal du bruge dit almindelige Ungdomskort. Foregår din forlagte fjernundervisning på et uddannelsessted udenfor det takstområde/zonegruppe, du bor i, kan du søge kontantrabat til dokumenterede uddannelsesaktiviteter med fysisk fremmøde, eksempelvis eksamen.