Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Indgår der ulønnet praktik, projektorienterede forløb eller undervisning på et andet uddannelsessted (forlagt undervisning) i din uddannelse, kan du også søge Ungdomskort til denne strækning

Du kan ikke få Ungdomskort til lønnet praktik.

Samme takstområde/zonegruppe

Ligger dit praktiksted/forlagt undervisning i samme takstområde/zonegruppe, som du har bopæl i, skal du ikke søge om et nyt Ungdomskort, men bruge dit almindelige Ungdomskort.

Forskellige takstområder/zonegrupper - ekstra Ungdomskort

Ligger dit praktiksted/forlagt undervisning i et andet takstområde/zonegruppe, end dit almindelige Ungdomskort gælder til, skal du godkendes til to forskellige Ungdomskort: Et almindeligt Ungdomskort mellem bopæl og uddannelsessted og et ekstra Ungdomskort til den sekundære rejsestrækning mellem bopæl og praktiksted/forlagt undervisning. Du skal derfor kontrollere, at du både er godkendt til strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted og til strækningen mellem din bopæl og adressen på praktiksted/forlagt undervisning.

Det kan du få ekstra Ungdomskort til

Du kan få et ekstra Ungdomskort fra din bopæl - til adressen på:

  • forlagt undervisning – til den adresse, hvor dit uddannelsessted har forlagt din undervisning
  • dit praktiksted - til én destination, for eksempel praktikstedets hovedadresse
  • dit projektorienterede forløb –til én destination, for eksempel hovedadressen for dit projektorienterede forløb

Du kan få Ungdomskort til din daglige rejse mellem bopæl og praktiksted eller projektorienteret forløb i den periode, forløbet formelt er aftalt til. Du kan eksempelvis ikke få Ungdomskort i en efterfølgende periode, fordi du vælger at skrive dit speciale på dit tidligere praktiksted eller den virksomhed, hvor du var i projektorienteret forløb. Når det aftalte forløb (praktik eller projektorienteret forløb) formelt er afsluttet, har du alene ret til Ungdomskort fra din bopæl til dit uddannelsessted.

Sådan søger du

Log ind med NemID i Trin 1 her på ungdomskort.dk og vælg menupunktet "Praktik e.l.".

Du har et Ungdomskort

Hvis du allerede har et Ungdomskort til rejsestrækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted, kan du nu søge om godkendelse til Ungdomskort til dit praktiksted eller til forlagt undervisning. Herefter skal du henvende dig til dit uddannelsessted og bede dem godkende ansøgningen.

Du har ikke et Ungdomskort

Har du ikke et Ungdomskort i forvejen, skal du først søge godkendelse, bestille og købe et Ungdomskort til rejsestrækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Derefter kan du søge godkendelse til den sekundære rejsestrækning mellem din bopæl og dit praktiksted eller til forlagt undervisning i trin 1. Du skal henvende dig til dit uddannelsessted og bede dem godkende ansøgningen. Du kan herefter bestille dit Ungdomskort i trafikselskabernes selvbetjeningssystem Mit Ungdomskort.

Du skal ikke betale for det ekstra Ungdomskort mellem bopæl og praktiksted/forlagt undervisning. Du har betalt egenbetalingen med købet af Ungdomskort til strækningen mellem bopæl og uddannelsessted.

Transportrabat kun til forlagt undervisning eller ulønnet praktik

I særlige situationer kan der være brug for kun at få transportrabat på strækningen fra din bopæl til forlagt undervisning eller ulønnet praktik - ikke til dit uddannelsessted. Det gælder typisk, hvis du på videregående uddannelse har forhøjet egenbetaling for Ungdomskortet fra din bopæl til dit uddannelsessted, eller hvis der er over 3½ times rejsetid til dit uddannelsessted.

Har du alene brug for transportrabat til ulønnet praktik eller forlagt undervisning, kan du ikke bruge det ekstra Ungdomskort. I stedet kan du søge kontantrabat til den godkendte strækning. Henvend dig på dit uddannelsessted for konkret vejledning om kontantrabat til praktik eller forlagt undervisning.

Du skal være opmærksom på, at du med et periodekort ikke opnår de samme fordele, som der er knyttet til et Ungdomskort (herunder frirejser i eget takstområde/zonegruppe).

Kilometerpenge ved praktik og forlagt undervisning

Du kan søge kilometerpenge til strækningen fra din bopæl til dit praktiksted, til projektorienteret forløb eller til forlagt undervisning, hvis du opfylder betingelserne for kilometerpenge. Har du ret til kilometerpenge til denne strækning, behøver du ikke samtidig at have et Ungdomskort til din daglige rejse mellem bopæl og uddannelsessted.

Du skal oplyse i din ansøgning, hvis du har brug for Ungdomskort mellem bopæl og uddannelsessted i perioden med praktik/forlagt undervisning, fordi du også har uddannelsesaktiviteter i perioden. Dit uddannelsessted afgør, om du har ret – ellers bliver dit Ungdomskort afbrudt.

Du kan kun få kilometerpenge til din daglige rejse mellem bopæl og praktiksted eller projektorienteret forløb i den periode, forløbet formelt er aftalt til. Du kan eksempelvis ikke få kilometerpenge i en efterfølgende periode, fordi du vælger at skrive dit speciale på dit tidligere praktiksted/projektorienterede forløb. I den periode har du ret til Ungdomskort eller eventuelt kilometerpenge fra din bopæl til dit uddannelsessted.