Print Læs højt
Søg Menu
Luk

Hvis du bor i Danmark og tager en hel uddannelse i Øresundsregionen i Sverige eller Flensborgzonen i Tyskland, kan du få rabat på offentlig transport til dit uddannelsessted - Ungdomskort

Du kan få et Ungdomskort, hvis

Sådan søger du

For at få Ungdomskort til en hel uddannelse i udlandet skal du både søge Ungdomskort i Trin 1 og enten søge SU eller dokumentere, at din uddannelse er SU-godkendt. Uddannelser, der allerede er SU-godkendte, er på vores Fast Track-liste.
Når du tager en hel uddannelse i udlandet er det udlandsenheden i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, der behandler din sag om Ungdomskort.

Din uddannelse er på Fast Track-listen

Hvis du ønsker SU, skal du søge SU i minSU. Læs mere på su.dk om, hvordan du søger SU til uddannelse i udlandet. Søg derefter om Ungdomskort i Trin 1. Når du er godkendt i Trin 1, skal du bestille og betale dit Ungdomskort i Trin 2.

Hvis du ikke søger SU, skal du søge godkendelse i trin 1 og derefter indsende dokumentation til styrelsen, der viser, at du er optaget på en SU-godkendt uddannelse. Se krav til dokumentation på su.dk her. Du skal sende din dokumentation til styrelsens udlandsenhed som Digital Post via Borger.dk/fra e-Boks. Vi kan ikke godkende dig til Ungdomskort uden disse informationer, og du vil få et afslag, hvis vi ikke har modtaget dem.

Din uddannelse er ikke på Fast Track-listen

Hvis din uddannelse ikke er på Fast Track-listen, skal du søge om at få den godkendt til SU, inden du kan søge om Ungdomskort – uanset om du selv skal have SU. Se, hvordan du søger om at få en uddannelse optaget på Fast Track-listen på su.dk. Når uddannelsen er optaget på Fast Track-listen, kan du søge Ungdomskort som beskrevet herover.

Du bor uden for hovedstadsområdet og læser i Øresundsregionen i Sverige

Hvis du bor uden for hovedstadsområdet og læser i Sverige, er det ikke muligt at udstede et Ungdomskort til dig. Du skal søge om at blive godkendt til Ungdomskort som beskrevet herover, og derefter søge kontantrabat.

Midlertidig rabat

Hvis vi ikke kan nå at behandle din ansøgning om at få uddannelsen godkendt til SU, kan du søge om at få refunderet dine udgifter til et personligt periodekort eller rejser på et personligt rejsekort. Du skal have købt et dansk periodekort til din daglige transport til fuld pris, og du skal have søgt rettidigt om Ungdomskort hos os. Rettidigt vil sige, at du skal have søgt om Ungdomskort mindst 14 dage, før du skal bruge det (på grund af ekspeditionstid). Kan vi godkende din uddannelse, refunderer vi din udgift (det, der overstiger din egenbetaling)- du skal i så fald søge kontantrabat for at få beløbet udbetalt.

Ansøgning om kilometerpenge til uddannelse i Øresundsregionen eller Flensborg

Hvis du bor i Danmark og læser i Øresundsregionen eller Flensborgzonen, skal du søge kilometerpenge på dette skema, som du skal sende til udlandsenheden i styrelsen. Se kontaktoplysninger til udlandsenheden på su.dk.

Du kan læse mere om kilometerpenge over grænsen her.

Hvis du skal på udveksling eller ulønnet praktik i Danmark

Hvis du læser en hel uddannelse i udlandet, men opholder dig i Danmark, fordi du skal på fuld meritgivende udveksling eller ulønnet praktik i Danmark, kan du søge kontantrabat. Læs om kontantrabat - særligt ved uddannelser i udlandet.