Anden transportrabat

Har du ikke mulighed for at anvende Ungdomskort, kan du søge anden transportrabat

Du skal opfylde betingelserne

For at få ret til anden transportrabat, skal du opfylde betingelserne for Ungdomskort.

Kilometerpenge

Kan du ikke anvende offentlig transport, kan du søge om kilometerpenge

Kontantrabat

I helt særlige tilfælde kan du få udbetalt din rabat kontant

Færgerabat

Elever på ungdomsuddannelse, kan søge om færgerabat, hvis de skal med færge for at komme til deres uddannelsessted

Fleksibel ordning

Elever på visse ungdomsuddannelser kan under fleksibel ordning få rabat på offentlig transport ved korte og vekslende forløb

Du har ikke et dansk cpr-nummer

Har du ikke et dansk cpr-nummer, skal du søge om at få et dansk cpr-nummer, så du kan søge transportrabat. Læs mere under Du har ikke et dansk cpr-nummer.