Kilometerpenge

Kilometerpenge er en støtte til transport mellem bopæl og uddannelsessted, når der for eksempel ikke er mulighed for at benytte offentlig transport, eller hvis turen med det offentlige forlænger din rejsetid med mere end to timer

For at få kilometerpenge skal du både opfylde betingelserne for Ungdomskort og opfylde en af de særlige betingelser for kilometerpenge.

 

Du skal opfylde en af de særlige betingelser for at få kilometerpenge.

  • Strækning: Det er ikke muligt at køre med bus, tog eller metro på hele eller dele af strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Det betyder typisk, at der fra din bopæl til første mulige offentlige transportmiddel skal være over 12 km.
  • Ventetid: Din samlede ventetid på bus, tog eller metro er på mindst to timer per undervisningsdag. Med ventetid menes den tid, der er, mellem du ankommer til dit uddannelsessted, og undervisningen starter, og/eller når undervisningen er slut.
  • Rejsetid: Din brug af bus, tog eller metro forlænger din samlede rejsetid fra bopæl til uddannelsessted pr. dag med mere end to timer i forhold til bilkørsel.
  • § 114: Du har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er godkendt til støtte til køb af bil efter § 114 i lov om social service.

Den betingelse, du søger kilometerpenge efter, skal være opfyldt regelmæssigt og for mere end halvdelen af de dage, du har behov for transport mellem bopæl og uddannelsessted til planlagte og tilbagevendende uddannelsesaktiviteter; det vil sige undervisning, forelæsning, særlige kurser, særlige forløb eller faste møder med studiegrupper og lignende.

Du kan ikke få kilometerpenge på baggrund af, at betingelsen er opfyldt på enkelte dage eller på enkelte tidspunkter, eksempelvis med ekskursioner, studieture eller gruppearbejde eller i øvrigt enkelte dage med særlige mødetider eller særlige lokaliteter. Som udgangspunkt skal der være tale om en periode på mindst en måned. Er du i tvivl, kan du henvende dig på dit uddannelsessted.

Læs mere om, hvordan du søger kilometerpenge.

Dit uddannelsessted træffer afgørelse

Det er dit uddannelsessted, som træffer afgørelse om din ansøgning om kilometerpenge ud fra en samlet vurdering af, om du opfylder den betingelse, du har søgt ud fra. Du kan ikke klage over deres afgørelse.

Har du fået afslag fordi din rejse tager over 3½ time hver vej, kan du søge dispensation. Ønsker du at søge dispensation, skal du kunne dokumentere, at du faktisk dagligt rejser over 3½ time hver vej. Du skal henvende dig til dit uddannelsessted med relevant dokumentation og ansøgning om dispensation. Din ansøgning afgøres i styrelsen.

Du kan søge kilometerpenge til strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted eller til strækningen mellem din bopæl og til eventuel forlagt undervisning, ulønnet praktik eller projektorienteret forløb. Hvis du har planlagte praktikforløb med skiftende lokaliteter, er det hoved-praktikstedet, som er institutionen (TIL-adressen) i perioden.

Du kan få udbetalt kilometerpenge til den del af din rejse, der overstiger 24 kilometer per dag mellem din bopæl og dit uddannelsessted tur/retur. Du kan ikke få kilometerpenge til den del af rejsen, der overstiger 300 kilometer tur/retur. Det betyder, at du maksimalt kan få udbetalt kilometerpenge for den del af rejsestrækningen fra bopæl til uddannelsessted og retur, der ligger mellem 24 og 300 kilometer per dag - ialt maksimalt 276 km.

Læs mere om Ungdomskort og kilometerpenge ved praktik, projektorienterede forløb eller forlagt undervisning - her kan du også læse om forlagt undervisning i perioder med specialeskrivning eller bachelorprojekt.

Du kan ikke få kilometerpenge til lønnet praktik. Skal du i ulønnet praktik – læs mere her.

Fjernundervisning giver ikke ret til kilometerpenge. Med fjernundervisning forstås typisk også net-uddannelse/e-læring. Se i uddannelsesbekendtgørelsen for din uddannelse, om den er tilrettelagt som fjernundervisning.

Du har dog ret til kilometerpenge, hvis der er tale om en kombination af fjernundervisning og tilstedeværelsesundervisning, hvor mindst 50% er tilstedeværelsesundervisning Det betyder for eksempel, at har du 8 times fjernundervisning og 15 times tilstedeværelsesundervisning om ugen, har du ret til kilometerpenge.

Læs mere om udbetaling og skat af kilometerpenge og se regneeksempel her.

Du kan kun få kilometerpenge i juli, hvis du udover at opfylde betingelserne kan dokumentere, at du efter uddannelsesstedets undervisningsplan har undervisning eller eksamen i juli måned. Det kan for eksempel være, hvis du læser gymnasial supplering eller går til reeksamen eller undervisning, der i sig selv er SU-berettigende, og som giver merit på uddannelsen.

Dit uddannelsessted skal godkende at du har ret til kilometerpenge i juli.

Du kan ikke få både kilometerpenge og Ungdomskort for den samme strækning i samme periode. Har du allerede et Ungdomskort til strækningen, og får du ret til kilometerpenge, vil dit Ungdomskort blive afbrudt.

Du kan dog have ret til kilometerpenge og Ungdomskort samtidigt i forbindelse med praktik og forlagt undervisning, men til forskellige strækninger.

Du kan i særlige tilfælde have ret til kilometerpenge for en del af strækningen mellem din bopæl og dit uddannelsessted. Det gælder for eksempel, hvis du bor langt væk fra nærmeste station eller busstop og opfylder kriteriet om rejsestrækning alene for denne del af rejsen (og anvender Ungdomskort for resten af rejsen).

Hvis du har fået udbetalt for meget i kilometerpenge, skal du betale dem tilbage. Læs mere om tilbagebetaling af kilometerpenge.